NWWI Taxatie Veenendaal, Ede, Wageningen, Rhenen en omgeving Janssen & Van Dijk Garantiemakelaars: NWWI-Erkend

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Janssen & Van Dijk Garantiemakelaars Veenendaal is aangesloten bij het NWWI. Tegenwoordig eisen veel geldverstrekkers een NWWI taxatierapport, waaruit de vereiste kwaliteit blijkt. Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie gelijkvormig en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde van de woning tot stand is gekomen.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, op telefoonnummer 0318 – 524 123.